Tuomioistuinten määrärahat vuodelle 2022 eivät vastaa tarvetta

Valtion budjettiesitys vuodelle 2022 on valmistunut. Esityksessä ei osoiteta tarvittavaa lisärahoitusta tuomioistuimille.

Julkaistu 27.9.2021