Tuomioistuinvirasto korostaa valtion toimitilastrategiaa koskevassa lausunnossaan tuomioistuinten riippumattomuutta

Tuomioistuinvirasto antoi 30.8.2021 lausuntonsa työryhmän ehdotuksesta valtion toimitilastrategiaksi. Lausunnossa todetaan, ettei ehdotus sellaisenaan sovellu tuomioistuimille.

Julkaistu 3.9.2021