Tuomioistuinviraston johtokunnan puheenjohtajan Mika Ilveskeron puheenvuoro oikeusministeriön oikeusvaltioseminaarissa 11.11.2021

Arvoisa oikeusministeri, hyvät seminaariin osallistujat,


Korkeimman hallinto-oikeuden presidentti Kari Kuusiniemi piti 19.3.2021 hallintotuomioistuinpäivässä puheen, jossa hän toi esille tuomioistuinten riippumattomuuden perustuslaillisten takeiden selvittämisen tarpeen. Puheen seurauksena syntyi julkista keskustelua oikeusvaltion takeista.

Julkaistu 11.11.2021