Tuomioistuinlaitoksen ensimmäinen vastuullisuusraportti on julkaistu

Tuomioistuinlaitoksen historian ensimmäinen vastuullisuusraportti on julkaistu Tuomioistuinviraston verkkosivuilla. Raportti perustuu Valtiokonttorin ohjeistukselle asiasta ja siinä kuvataan, miten tuomioistuinlaitos omalla toiminnallaan edistää YK:n kestävän kehityksen Agenda 2030 tavoitteiden saavuttamista.

Julkaistu 29.4.2022