Tuomioistuinviraston johto


Yli­joh­ta­ja

Riku Jaak­ko­la
puh. 029 565 0513
etu­ni­mi.p.su­ku­ni­mi@oi­keus.fi


Ylijohtaja Riku Jaakkola.

Joh­ta­ja, hal­lin­to-osas­to

Tii­na Kuk­ko­nen-Su­vi­vuo
puh. 029 565 0555
etu­ni­mi.su­ku­ni­mi@oi­keus.fi
Di­rec­tor: Ad­min­is­tra­tive de­part­ment. Photograph.

Joh­ta­ja, ke­hi­tys­osas­to

Pasi Kum­pu­la
puh. 029 565 0516
etu­ni­mi.su­ku­ni­mi@oi­keus.fi
Di­rec­tor: De­vel­op­ment de­part­ment. Photograph.

Jo­hta­ja, ta­lous­osas­to

Rai­mo Aho­la
puh. 029 565 0511
etu­ni­mi.su­ku­ni­mi@oi­keus.fi
Di­rec­tor: Fi­nance de­part­ment. Pho­to­graph.

Vies­tin­tä­pääl­lik­kö

Pil­vi Iso­ta­lus
puh. 029 565 0505
etu­ni­mi.su­ku­ni­mi@oi­keus.fi
Head of Com­mu­nica­tion. Photograph.

Julkaistu 25.4.2024