Tuomioistuinviraston strategia 2021-2025

Tuomioistuinviraston tehtävä on auttaa tuomioistuimia toimimaan laadukkaasti ja tuloksellisesti.


Kehitämme tuomioistuinten toimintaa ja henkilöstön osaamista monella tapaa − kouluttamalla, järjestämällä toimitila- ja ICT-ratkaisuja, tuottamalla keskitettyjä hallintopalveluja ja kohdentamalla resursseja tasapuolisesti.


Näin turvaamme osaltamme tuomioistuinten toimintaa ja asemaa yhteiskunnassa. Tuomioistuinten riippumattomuus on toimintamme lähtökohta.

Julkaistu 15.12.2021