9. Kuvaus raportin laadintatavasta

Raportissa tarkastellaan tuomioistuinlaitoksen kirjanpitoyksikköä (KPY 155).

Tuomioistuinlaitoksen toiminnan kannalta keskeisimmät YK:n kestävän kehityksen tavoitteet on tunnistettu osana viraston strategiatyötä vuonna 2021. Käsillä olevan vastuullisuusraportin työstämisestä on vastannut työryhmä, jonka kaikki jäsenet ovat Tuomioistuinviraston virkamiehiä. Raportin sisältö on koottu Tuomioistuinviraston eri osastoilta. Tuomioistuimille on varattu tilaisuus antaa oma lausuntonsa vastuullisuusraportin luonnoksesta aikavälillä 13.3.2023- 31.3.2023. Raportti on käsitelty myös Tuomioistuinlaitoksen YT-neuvottelukunnassa 14.4.2023.

Kommentit ja lausuntopalaute on huomioitu lopullisessa raportissa. Raportissa yksittäisiä tuomioistuimia koskevat esimerkit ja nostot on tehty tuomioistuimilta saadun lausuntopalautteen perusteella. Lausuntopalautteen aihepiirit käsittelivät etenkin tuomioistuinten laatu- ja kehittämishankkeita, viestintätoimia ja koulutusta, kansainvälistä yhteistyötä sekä toimia hiilijalanjäljen pienentämiseksi. Nämä useassa lausunnossa käsitellyt aihepiirit on koottu yleisemmäksi aihepiiriä koskevaksi kuvaukseksi.

Raportoinnin etenemisestä kerrottiin Tuomioistuinviraston johtoryhmälle säännöllisesti. Johtoryhmä ja Ylijohtaja ovat voineet ohjata työryhmän työskentelyä.

Tuomioistuinviraston johtokunta hyväksyi raportin 26.4.2023.

Julkaistu 15.5.2023