Tuomioistuinviraston strategia: Laadukkaan lainkäytön mahdollistaja

Tuomioistuinvirasto on työstänyt historiansa ensimmäistä strategiaa vuoden 2021 aikana yhteistyössä HAUS kehittämiskeskus Oy:n, oman henkilökuntansa sekä tuomioistuinten ja sidosryhmien edustajien kanssa. Valtiokonttori on myöntänyt hankkeeseen Kaiku-kehittämisrahaa.

Strategia on nyt valmis julkaistavaksi ja otettavaksi käyttöön. Strategia rakentuu kolmesta osasta: tarkoituksesta, tavoitteista sekä teemoista. Nämä elementit on työstetty useissa työpajoissa viime kevään ja kesän aikana. Seuraavaksi työ jatkuu toimenpiteiden suunnittelulla ja toteutuksella viraston sisällä.

Strategiassa tarkoitus tiivistää Tuomioistuinviraston perustehtävän ja olemassaolon tarkoituksen:

Tuomioistuimia varten − laadukkaan lainkäytön mahdollistaja.

Tavoitteet taas syventävät tarkoitusta ja jakavat sen eri osa-alueisiin.

Teemat nostavat esille Tuomioistuinviraston tehtäviä ja sen tavoitetilan, johon niiden sisällä pyritään.

Katso koko strategia.

Vaikuttava viestintä

Yhtenä strategian teemana on vaikuttava viestintä. Tuomioistuinviraston tavoitteena on viestinnän keinoin muun muassa lisätä tietoisuutta Tuomioistuinviraston ja tuomioistuinten toiminnasta.

Tähän teemaan liittyen tänään on avattu Tuomioistuinvirastolle uusi sosiaalisen median kanava YouTube, jonka kautta on tarkoitus jakaa videoita sekä tehdä Tuomioistuinvirastoa ja tuomioistuinten työtä tunnetummaksi.

Katso Tuomioistuinviraston ensimmäiset videot YouTube-kanavalta.

Lisätietoja: ylijohtaja Riku Jaakkola, puh. 029 565 0513, [email protected]

Julkaistu 15.12.2021