Tuo­miois­tui­mia var­ten −
laa­duk­kaan lain­käy­tön mah­dol­lis­ta­ja

Lue li­sää
alt=

Ni­mi­tyk­set

Tuo­miois­tuin­vi­ras­to tie­dot­taa tuo­miois­tuin­ten pääl­li­köi­den ni­mi­tyk­sis­tä verk­ko­si­vuil­laan ja me­dias­sa. Tie­do­tam­me ni­mi­tyk­sis­tä pre­si­den­tin esit­te­lyn jäl­keen.
Videolla kerrotaan, mikä on tuomioistuinlaitos ja Tuomioistuinvirasto.