Tuo­miois­tui­mia var­ten −
laa­duk­kaan lain­käy­tön mah­dol­lis­ta­ja

Lue li­sää

Tuo­miois­tuin­lai­tok­sen kes­kei­set ta­voit­teet vaa­li­kau­del­le 2023-2027

Lue li­sää
alt=

Ni­mi­tyk­set

Vi­deol­la ker­ro­taan, mikä on tuo­miois­tuin­lai­tos ja Tuo­miois­tuin­vi­ras­to.