Asianhallinta

Tuomioistuinvirastossa vireille saatetut asiat kirjataan asianhallintaan. Asianhallintaan merkitään asian asianmukaisen käsittelyn ja seurannan kannalta tarpeelliset tiedot.

Julkaistu 28.1.2021