Tuomioistuinlaitoksen vastuullisuusraportti 2022 (KPY 155)

 1. Esipuhe
 2. Tuomioistuinlaitoksen organisaatio
  2.1. Vastuullisuuden tavoitteet ja seuranta
 3. Tuomioistuinlaitos vastuullisena toimijana
  3.1. Kansainvälinen yhteistyö oikeusturvaa edistämässä
  3.2. Oikeuspalveluiden saatavuus
  3.3. Tuomioistuinten riippumattomuus ja korruption ehkäisy
  3.4. Vastuu toiminnan kehittämisestä
  3.5. Laadukkaalla lainkäytöllä väkivaltarikoksia vastaan
  3.6. Avoin ja läpinäkyvä tiedon saanti
 4. Tasa-arvon toteutuminen
 5. Yhdenvertaiset mahdollisuudet
 6. Hankintojen vastuullisuus
 7. Vihreän siirtymän edistäminen
 8. Toiminnan negatiivisten vaikutusten vähentäminen
 9. Kuvaus raportin laadintatavasta

Julkaistu 15.5.2023